Home
Algemene
informatie

Gastouder Info
Links
Facebook
Contact opnemen
Krantenartikelen
Actueel nieuws
Nieuwsbrieven
Tsjernobyl in de media
Doelgroep van het project
Project 2016
Reisverslag 04-01 t/m 09-01
Foto's
Verslagen activiteiten
Organisatie
Sociale media
Gastenboek
Archief foto's
Foto's project 2013
Foto's project 2010
Krantenartikelen
Project 2018
Reisverslag 23-04 t/m 28-04
Foto's
Verslagen activiteiten
ANBI algemene informatie 
Op deze pagina vindt u algemene informatie over onze registratie als Algemeen nut beogende instelling (ANBI) Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De giften die U aan ons Ė Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Delfzijl doet, zijn aftrekbaar voor inkomstenbelasting,

De naam van de organisatie
STICHTING HULP TSJERNOBYL KINDEREN DELFZIJL

KVK/RSIN  nummer

KvK 02072015 / RSIN 816221601

Contactgegevens
J.F. Steenbergen, Midscheeps 89, 9934 RR  Delfzijl, 0596 610242

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden aangevuld met leden voor de activiteitencommissie en de gastoudercommissie. Alle bestuursleden werken onbezoldigd voor de stichting. Het bestuur is onafhankelijk en heeft een onafhankelijke voorzitter. 

Voorzitters: Gerrit Jan en Judith Steenbergen,  Penningmeester: Anja Oosterhuis Secretaris: Albert Boven  Bestuurslid: Zwier Koning. Activiteitencommissie: Jacquelien Vink. Gastoudercommissie: Jolanda Flikkema, Jocť vd Zee

Beleidsplan

De stichting heeft ten doel:  het verlenen van financiŽle en/of materiŽle hulp aan kinderen afkomstig uit, dan wel wonende in het Tsjernobyl-gebied in Wit-Rusland. Het verschaffen van de mogelijkheid tot geestelijke en/of lichamelijke aansterking van die kinderen bij gastgezinnen in de gemeente Delfzijl en directe omgeving. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting gaat hierbij uit van de bijbel als Gods woord en wil de kinderen dan ook in aanraking brengen met het evangelie. 

Doelstelling

Om de missie/visie te realiseren stelt de stichting zich tot doel om elke 2 ŗ 3 jaar een groep kinderen uit het genoemde gebied naar gastgezinnen in de gemeente Delfzijl  te laten komen. Om de doelstelling te bereiken c.q. bekostigen houdt de stichting zich bezig met het werven van fondsen, sponsoren en subsidies. Daarnaast zoekt de stichting vrijwilligers en gastgezinnen voor het welslagen van een goed verblijf van de kinderen in de gemeente Delfzijl.

Beloningsbeleid Er wordt uitsluitend gewerkt met onbetaalde vrijwilligers. Zowel in de aanloop naar een project (binnen werkgroepen) als ook tijdens de loop van een project. Bijbellessen, activiteiten op school, chauffeurs naar diverse activiteiten en uitjes, toezicht bij diverse uitjes, kledingbeurs e.d.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Er worden acties gehouden worden om geld te genereren. Hierbij kan gedacht worden aan rommelmarkten, eigen (verkoop)acties, sponsorloop, fondsenwerving, etc. Er zullen gastgezinnen worden gezocht die hun huis en gezin open willen stellen voor ťťn of meerdere kinderen tijdens de periode van hun verblijf (ongeveer 7 weken). 
Er wordt een geschikte locatie gezocht voor het geven van onderwijs en lichamelijke opvoeding aan de kinderen tijdens hun verblijf.  Er zullen activiteiten worden bedacht door de kinderen uitgevoerd kunnen. Uitstapjes naar brandweer, pretpark,  zwembad, musea e.d.

FinanciŽle verantwoording

Per project is er ongeveer Ä 18.000,-  nodig. Alle  voorgaande afgeronde projecten zijn positief afgesloten. Het resterende bedrag wordt gereserveerd voor een volgend project. Ook als er geen project in het verschiet is worden er diverse acties gehouden om het resterende bedrag te verwerven. Het bestuur en de werkgroepleden helpen met het bedenken en uitvoeren van de verschillende acties. Hierbij wordt ook vaak de hulp ingeroepen van kerken en scholen. Ook worden sponsoren gezocht, fondsen aangeschreven en subsidies aangevraagd.

Link standaardformulier met publicatieplicht met financiŽle overzicht van 2020